Våra begravningstjänster

Vi hjälper dig med allt som kan behövas vid ordnande av en begravning, som till exempel:


• rådgivning och utformning med prisinformation
• kontakt med sjukhus, skatteförvaltning, pastorsexpedition och kyrkogårdsförvaltningar
• bokning av lokaler, officiant, solist, organist
• arrangerande av minnesstund
• framtagning av trycksaker
• samordning av transporter och bärare med mera.Vi reder även ut försäkringsfrågor.