Frikyrklig begravning

En frikyrka är i ordets ursprungliga betydelse ett kristet trossamfund där medlemskapet bygger på frivillighet. Termen används ofta som motsats till statskyrka. Frikyrkorörelsen är en stor svensk folkrörelse. Den har sina rötter i pietismen på 1700-talet och det oorganiserade ”läseriet” under tidigt 1800-tal.

Följande samfund är medlemmar i Sveriges Frikyrkosamråd:

  • Adventistsamfundet
  • Evangeliska Frikyrkan
  • Frälsningsarmén
  • Pingst – Fria församlingar i samverkan
  • Svenska Alliansmissionen
  • Equmeniakyrkan
  • Vineyard Norden

Vid begravning i frikyrkosamfund så är det respektive handbok för begravning som man följer.