Judisk begravning

Judendom, judarnas religion, räknas som en världsreligion och en av de äldsta kända religionerna. Den kallas ibland för moderreligion till kristendom och islam och symboliseras av Davidsstjärnan. De fem Moseböckerna ligger till grund för judendomen. Dessa kallas Torah. Talmud är den muntliga läran med uttolkningar av Torah. I Sverige finns ca 17.000 - 20.000 personer som bekänner sig till den judiska tron.

Inom judendomen finns bara jordbegravning. Vissa liberala församlingar accepterar kremationsbegravning. Kistan draperas i ett bårtäcke med Davidsstjärnan på. Blommor förekommer inte. Istället uppmanas man ge bidrag till välgörenhet.

Efter bön i kapellet bärs kistan till graven av medlemmar i begravningssällskapet. De judiska församlingarna har egna begravningsplatser.

  • Begravningen ska helst ske inom 24 timmar efter dödsfall
  • Vanligt med egna begravningsplatser • Endast ett stoft i graven
  • Stor enkelhet
  • Enkel kista, helst utan metallinslag