Tryggheten i vår auktorisation

Samtliga medarbetare hos oss på Andersson-Munkert har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Att anlita oss ger dig en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i – och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens stränga regler. Att vår begravningsbyrå uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

Något som bara engagerade människor kan erbjuda

En anhörigs bortgång hör till de svåraste upplevelserna i livet. Vi vet hur oerhört viktigt det är att visa medmänsklighet och förståelse i den situationen. Hos oss får du en omtanke och en värme som bara djupt engagerade människor kan ge. Det här förhållningssättet är något som kännetecknar Sveriges samtliga auktoriserade begravningsbyråer.

Vill du veta mer om auktorisationskrav?

Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.  Vill du läsa mer om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå kan du göra det på förbundets hemsida om auktorisation >>

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vår begravningsbyrå hanterar personuppgifter enligt GDPR. Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som behövs, vi har bara kvar dem så längre det är nödvändigt och vi använder dem inte till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Läs mer i vår integritetspolicy >>