Hinduisk begravning

Hinduism (även Sanatana Dharma eller Vaidika-Dharma, sanatana dharma betyder evig plikt eller evig religion) är en av de äldsta kvarlevande religionerna Hinduismen har i Sverige idag ca 5 000 anhängare. I världen ca 900 miljoner anhängare, de flesta i Indien.

Ordet hinduism kommer från floden Indus som på persiska blir Hindu.

Hinduismen är ingen enhetlig religion. Alla inriktningarna har dock följande gemensamt:

  • Alltid kremation
  • Anhöriga vill vara med vid kremationen
  • Kistan transporteras oftas till hemmet
  • Saker i kistan förekommer (olika förnödenheter)
  • Askan i Gangesfloden