Vår juridiska avdelning

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet kring juridiska frågor. Arvsrätten är helt enkelt ett av de mest komplicerade rättsområdena som finns inom svensk lagstiftning, så det är viktigt att anlita professionell hjälp. Här kan du med stort förtroende vända dig till oss på Andersson-Munkert. Vi kan erbjuda den kompetens och erfarenhet som krävs för att lösa problemen runt boutredningen. Vi erbjuder hjälp med följande juridiska tjänster:Bouppteckning
I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.
 
Dödsboförvaltning
Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t.ex. betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv. – efter överenskommelse. 
 
Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

 
Vi hjälper dig även med att
:
• Upprätta testamente

• Upprätta gåvohandling

• Deklarera

• Lösa generationsväxlingsfrågor

• Lösa beskattningsfrågor
• Ätenskapsförord
• Samboavtal
• Gåvobrev
• Bodelning
• Dösboförvaltning
• Försäkringsinventering
 
Ring gärna för en första kontakt så vi kan hjälpa dig på bästa sätt telefon 08-714 06 55 det går också bra att skicka ett mail till peter@andersson-munkert.se