Framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

Känner du en oro inför att inte kunna sköta dina personliga och ekonomiska ärenden på egen hand inom ett par års sikt? Kanske på grund av:

  1. Sjukdom (t.ex. demens)

  2. Ett generellt försämrat hälsotillstånd

  3. … eller psykisk störning?

Då kan det vara en god idé för dig att ställa ut en så kallad framtidsfullmakt till någon du litar på. Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du ge en annan person rätten att företräda dig i framtiden OM det skulle visa sig att du drabbas av sjukdom, ett generellt försämrat hälsotillstånd eller psykisk störning. En framtidsfullmakt är ett privat alternativ till god man och förvaltare.

 

Ring eller maila oss för att få veta mer om hur du gör och vad det innebär med en framtidsfullmakt.
Tel: 08 - 714 06 55
E-mail:kontakt@andersson-munkert.se