Kristen begravning - Svenska kyrkan

De tidigaste spåren av kristendom i Sverige är från 800-talet. Vid den tiden var kristendomen synonym med katolicismen. Det var först i slutet på 1500-talet som protestantismen fick fäste i Sverige. Idag är knappt 70 % medlemmar i Svenska kyrkan. Sedan 1996 blir man medlem i Svenska kyrkan genom att döpas.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den ceremoni som drygt 75 % av dem som avlider i Sverige använder sig av. Den hålls vanligen i kyrka eller kapell och utförs av en präst, som tillhör Svenska kyrkan, ”enligt Svenska kyrkans ordning” för begravningsgudstjänst.

Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri som gudstjänst för medlemmarna, vilket innebär att präst, lokal och musiker som framför musik som ingår i ceremonin är avgiftsfri.

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning:

 • Ingångsmusik
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Psalm
 • Griftetal - överlåtelse - Bön
 • Psalm (Valfritt)
 • Begravningsbön
 • Fader vår
 • Psalm
 • Avskedstagande (vid kremationsbegravning)
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Utgångsmusik

Vid jordbegravning kan avskedstagandet antingen göras i kyrkan eller ute vid graven, beroende på om anhöriga vill närvara vid gravsättningen.