Planera begravningen

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider – det är en situation som kan vara svår att hantera för många. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt. 

Är du nära anhörig som, mitt i ett känslomässigt kaos, ska ta hand om begravning och andra praktiska frågor behöver du hjälp och stöd. Du är varmt välkommen att vända dig till oss på Andersson-Munkert Begravningsbyrå, så hjälper vi dig att ta hand om allt det svåra och allt det tunga före, under och efter begravningen - oavsett vilka önskemål du har och vilken prisnivå du har tänkt dig.  
 
Det är lätt att nå oss, vare sig du färdas kommunalt eller kommer i egen bil. Passar det dig bättre kommer vi hem till dig i stället.
 
En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningscermoni som ska hållas.
 
Kyrklig begravning
Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema, markerat i begravningsbönen, är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.
 
Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.
 Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.
 

Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).
I vissa fall har kommuner utsedda officianter som oftast kan åta sig uppdrag.

Andra begravningsceremonier

Olika religioner och kulturer har ofta skilda begravningsceremonier. De kan äga rum i de olika samfundens lokaler i eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till dessa och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Här kan du läsa mer om olika sorters begravningsceremonier som förekommer i Sverige och runtom i världen >>