Sociala medier

Det händer allt oftare att anhöriga ställs inför faktum att det finns sidor på t ex Facebook och Instagram, som den avlidne lämnat efter sig. Vad ska hända med dessa? Om de ska stängas, hur gör man då?

Givetvis kan man som nära anhörig läsa på och ordna med detta själv, men det är relativt tidskrävande. Här kan vi som auktoriserad

begravningsbyrå erbjuda en tjänst där vi avslutar konton i de flesta sociala medier, som t. ex. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Det här är en tjänst som kan beställas direkt av oss i samband med planeringen av begravningen. Själva uppdraget utförs av vår samarbetspartner Efterhjälpen AB. Tjänsten förutsätter att de anhöriga vet om att den avlidne hade konton på t ex Facebook och Instagram samt känner till eventuella ”nicknames”. I dagsläget kan vi inte garantera att vi kan spåra konton om vi inte känner till det namn som används.