Muslimsk begravning

Den tredje monoteistiska världsreligionen som jämte judendomen och kristendomen har sina rötter i Gamla testamentet. Grundtanken i Islam är att Gud är alltings skapare och domare. Hans vilja har blivit känd genom profeterna: Abraham, Moses, Jesus och Muhammed.

Muslimer kommer från olika länder, har skilda språk och olika kulturbakgrund. Därför kan det finnas olika församlingar. Islam kan också delas in i två huvudgrupper; Sunni och Shia. De skiljer sig i tolkningen av Muhammeds ord.

Ritualer vid en muslimsk begravning:

  • Tvagningsceremoni
  • Ansikte mot Mekka
  • Gravsättning inom 24 – 48 timmar
  • Gravsättning kan förekomma utan kista
  • Kremation ej tillåten
  • Ceremoni vid graven
  • Krav på egna gravplatser