Våra begravningstjänster

Vi hjälper dig med allt som kan behövas vid ordnande av en begravning, som till exempel:


• rådgivning och utformning med prisinformation

• kontakt med sjukhus, skatteförvaltning, pastorsexpedition och kyrkogårdsförvaltningar

• bokning av lokaler, officiant, solist, organist

• arrangerande av minnesstund

• framtagning av trycksaker

• samordning av transporter och bärare med mera.
Vi reder även ut försäkringsfrågor.